Søk:

Personvern

Norfersk AS behandler alle personopplysninger konfidensielt og i tråd med lov om behandling av personopplysninger. Norfersk AS tar ikke vare på noe informasjon som kan identifisere deg personlig (navn, adresse, e-postadresse osv.) uten at vi gjør deg spesielt oppmerksom på dette. Opplysninger vi har registrert om deg gis ikke videre til andre uten ditt samtykke.

All personlig informasjon blir oppbevart på en sikker og fortrolig måte, og de vil ikke under noen omstendigheter bli benyttet i en form eller hensikt som du ikke ble gjort oppmerksom på da du ga opplysningene til oss.

E-postadresser
E-postadresser som du registrerer hos oss blir bare brukt til det formålet som blir oppgitt ved registreringen. Våre e-postregistre blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.